Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.legalsupport.ro și a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului de către Legal Area Consulting SRL

1. Părțile și obiectul Termenilor și condițiilor
1.1 Termenii și condițiile de față sunt stabilite între Legal Area Consulting SRL, persoană juridică română cu sediul în București, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 5, sector 5,  Cod Unic de Înregistrare 39306219, J40/5311/2020, (în continuare ”Legal Support”) și utilizatorii serviciilor oferite de societatea noastră prin intermediul paginii de internet legalsupport.ro.
1.2 Prin utilizator se înțelege orice nou client sau client activ al serviciilor oferite de societatea noastră și care intenționează să contracteze serviciile noastre prezentate în site.
1.3 Obiectul acestor Termeni și Condiții îl constituie furnizarea de către Legal Support către utilizator a tuturor informațiilor necesare pentru înțelegerea serviciilor prestate de societatea noastră și a condițiilor în care intenționăm să le ducem la îndeplinire în cazul în care astfel de servicii sunt contractate.

2. Descrierea Serviciilor.
2.1 Societatea noastră nu oferă în mod direct servicii de natură juridică (consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare etc).
2.2 Societatea noastră oferă servicii de consultanță constând în întocmirea dosarului de înmatriculare a entității juridice sau de modificare a actelor sale statutare în temeiul informațiilor puse la dispoziția publicului de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.
2.3 Pentru completarea serviciilor noastre avem încheiate contracte de colaborare cu avocați pe care vi-i vom recomanda pentru serviciile juridice de care aveți nevoie pentru finalizarea procedurilor în fața registrului comerțului. Ceea ce trebuie să știți este că propunerile noastre rămân simple recomandări, având posibilitatea să apelați la alți specialiști fără ca oferta noastră comercială să fie afectată.
2.4 De asemenea, avem încheiate contracte de colaborare cu contabili autorizați care ne oferă serviciile specifice. În cazul în care doriți să apelați la serviciile contabililor noștri, va trebui să stabiliți o relație contractuală directă cu aceștia.
2.5 Nu în ultimul rând, avem posibilitatea de a vă recomanda notari publici prin intermediul cărora să încheiați actele juridice pentru care legea cere forma autentică.
2.6 Redactarea tuturor documentelor necesare înmatriculării/modificării actelor statutare se realizează cu ajutorul modelelor utilizate de societatea noastră (act constitutiv, contract de comodat, contract de închiriere, contract de cesiune părți sociale, hotărâri majorare capital social, schimbare sediu social etc), modele pe care le întocmim cu ajutorul contabililor și avocaților noștri și asupra cărora deținem drepturile de proprietate intelectuală.
2.7 Serviciul de găzduire sediu social este oferit cu ajutorul avocaților noștri colaboratori și presupune semnarea unui contract direct cu avocatul care vă va oferi găzduirea. Societatea noastră nu percepe comision nici de la dumneavoastră, nici de la avocatul colaborator, o astfel de comisionare a celui din urmă fiind prohibită de lege.
Și de această dată alegerea vă aparține în semnarea sau nu a contractului de servicii juridice de găzduire, societatea noastră urmând ca odată cu semnarea contractului pentru serviciile de schimbare sediu social sau înmatriculare societate să asigurăm prezența avocatului propus pentru semnarea contractului de găzduire sediu social.
2.9 Legal Support asigură prin intermediul parteneriatelor încheiate cu avocați, contabili, notari etc predictibilitatea costurilor pe care dvs. le veți avea cu întocmirea actelor prin intermediul acestor profesioniști și celeritate în îndeplinirea obiectivului pe care îl stabiliți în momentul în care apelați la serviciile noastre.

3. Drepturi de autor
Conținutul site-ului www.legalsupport.ro este proprietatea Legal Area Consulting SRL, fiind interziste acțiunile de reproducere parțială sau integrală a informațiilor din site.
Utilizatorul înțelege și acceptă că toate materialele conținute in site, designul, grafica, text, sunete, imagini, videoclipuri, software și alte fișiere și selectarea și aranjarea acestora (colectiv, „Materiale”), sunt proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri și sunt supuse și protejate de legislația din România și de drepturile de autor internaționale și alte legi și drepturi de proprietate intelectuală. Utilizatorul nu obține nici un drept de proprietate asupra Materialelor sau Serviciilor sau în alt mod. Toate drepturile asupra materialelor care nu sunt acordate în mod expres în prezentul acord sunt rezervate titularilor drepturilor de autor. Cu excepția celor autorizate în mod expres de prezentul acord sau de către servicii, nu puteți copia, reproduce, distribui, republica, descărca, efectua, afișa, posta, transmite, exploata, crea opere derivate sau utiliza altfel orice material în orice formă sau prin orice mijloace, fără obținerea din partea titularului drepturilor de autor a unei autorizări în acest sens. Societatea noastră vă autorizează să vizualizați și să descărcați Materialele numai pentru uz personal, non-comercial, cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate conținute în Materialele originale. Nu puteți modifica sau adapta Materialele în niciun fel sau le puteți folosi în alt scop public sau comercial. Mărcile comerciale, mărcile de serviciu, denumirile comerciale, imaginea comercială și logo-urile (colectiv, „mărci”) conținute sau descrise in site (inclusiv, fără limitare, orice mărci asociate cu produsele disponibile pe Serviciu) sunt proprietatea noastră exclusivă și/sau licențiatorilor noștri și nu pot fi copiate, imitate sau folosite altfel, integral sau parțial, fără o autorizare in scris prealabilă din partea noastră și/sau a licențiatorilor noștri. În plus, toate anteturile de pagină, grafica personalizată, pictogramele butoanelor și scripturile sunt mărci ale societății și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate altfel, integral sau parțial, fără autorizarea noastră scrisă prealabilă.

4. Confidențialitatea datelor.
Utilizarea Serviciilor este supusă termenilor din Politica noastră de confidențialitate.
Vă rugăm să consultați cu atenție Politica noastră de confidențialitate aici. Folosind Serviciile, recunoașteți că ați citit și sunteți de acord să respectați termenii Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul și ne autorizați să folosim informații cu privire la utilizarea serviciilor dvs. și orice alte informații personale furnizate de dvs. în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.
În Politica de Confidențialitate și în Politica de utilizare a programelor de tip cookies se regăsesc informații despre felul, volumul, locul și scopul colectării, prelucrării și utilizării datelor dvs.
Pentru suport și alte nelămuriri vă rugăm să ne contactați prin email la adresa office@legalsupport.ro

5. Clauze finale.
Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, utilizatorul acceptă că orice litigiu îndreptat împotriva societății noastre să fie dedus judecății instanței competente material și funcțional de la sediul nostru social din România.
Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări cu efect în viitor a Termenilor și condițiilor. Vom opera aceste modificări numai din motive întemeiate, mai ales ca urmare a noilor progrese tehnologice, extinderii ofertei noastre de servicii, modificării legislației sau jurisdicției.

Versiune actualizată la data de 01.06.2020