Gazduire sediu

In cazul in care nu detineti un imobil in care sa stabiliti sediul social al firmei dumneavoastra, va putem sprijini în vederea identificarii celei mai bune solutii prin serviciul de gazduire sediu. Astfel, daca intentionati ca la sediul social sa se desfasoare si activitatea specifica, urmeaza sa vă propunem mai multe variante, în funcție de zona, suprafata, nivelul finisajelor etc, un astfel de spatiu urmand sa faca obiectul unui contract de inchiriere.

Dacă intentionati ca sediul social sa fie doar adresa de corespondența, activitatea firmei urmand a se desfasura la terte persoane sau la un punct de lucru, va propunem serviciul de gazduire sediu la avocat.

Astfel, pretul propus pentru gazduire sediu pe raza Mun. Bucuresti este de 550 lei/an.Pretul pentru gazduire este valabil pentru sectoarele 5 si 6 si vizeaza exclusiv gazduirea la avocat.

Pentru oferte de gazduire in alte sectoare sau in baza altor tipuri de contracte va rugam sa ne contactati.

 

I. Informatii spatiu sediu social

Pentru a va putea hotari asupra locului in care urmeaza sa stabiliti sediul social al firmei dumneavoastra, apreciem ca este util sa va prezentam conditiile cerute de lege pentru inregistrarea sediului social intr-un anumit imobil.

Astfel, sediul social  al unei firme poate fi stabilit în orice imobil, indiferent de proprietarul acestuia, la registrul comerțului fiind necesar să se prezinte înscrisuri din care să rezulte faptul ca firma are dreptul de a folosi spatiul in discutie cu destinatia de sediu social.

II. Informatiile oferite de registrul comertului.

În corcondanta cu informatiile furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului pe propria pagina de internet, aceste inscrisuri pot consta în:

  • extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, în cazul proprietarului/locatorului persoană fizică), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciară şi certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată.
  • În cazul în care, cheltuielile aferente sediului social/profesional sunt suportate de beneficiarul contractului şi deduse înainte de plata impozitului pe profit/venit, este recomandată înregistrarea la Ministerul Finanţelor Publice şi a celorlalte contracte prin care se acordă dreptul de folosinţă.

III. Alte aspecte relevante.

a. Avizul asociației de proprietari și acordul vecinilor

În cazul în care sediul urmează să fie stabilit într-un spațiu ce face parte dintr-un bloc de locuințe, este obligatorie obținerea avizului asociației de proprietari și acordul vecinilor.

Avizul și acordul vor fi obținute pe un singur formular pus la dispoziție de registrul comerțului, vecini în sensul legii fiind proprietarii imobilelor învecinate în plan orizontal și în plan vertical.

Dacă pentru blocul de locuințe în discuție nu există o asociație de proprietari, va trebui dată o declarație notarială în acest sens.

b. Acordul băncii

O altă situație particulară este cea în care imobilul face obiectul unui contract de ipotecă prin care se instituie obligația garantului proprietar de a obține acordul prealabil al beneficiarului ipotecii pentru înființarea sediului.

Ca regulă, terțul beneficiar este o unitate bancară, impunându-se astfel ca la dosarul de registru să se depună și acordul băncii pentru înființarea sediului.

În acest caz, forma și conținutul acordului nu sunt impuse prin lege, important fiind ca din înscrisul întocmit să rezulte acordul neechivoc al terțului garantat.

Mai multe informatii despre procedura de schimbare sediu in acelasi judet gasesti aici.