Documente onrc prelungire valabilitate sediu social

Pentru prelungirea valabilităţii sediului social, se vor depune următoarele acte:

  1. Cererea de depunere a menţiunilor.
  2. Documentele în baza cărora se solicită efectuarea menţiunii:
    • actul adiţional/contractul nou pentru aceeaşi adresă, copie;
    • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).